Dos milions d’euros per a la redacció del projecte

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha licitat un contracte de serveis per import de 2 milions d’euros (IVA inclòs) per a la redacció del projecte de traçat i construcció relacionat amb el condicionament de la carretera N-230 com a via 2+1, en el tram entre la Variant de Alfarràs i Benavarri, a la província d’Osca.

El pressupost estimat per a l’execució de les obres ascendeix a 79 milions d’euros (IVA inclòs).

Aquesta actuació forma part de l’agenda d’actuacions per a millorar la carretera N-230 entre Almenar i la frontera francesa, presentada per Mitma el 16 de setembre de 2022 a Vielha (Lleida) i Benavarri (Osca). En el marc d’aquesta agenda, en 2023 s’ha iniciat també la redacció dels projectes de la A-14 entre Almenar i el límit amb la província d’Osca, i de condicionament com a carretera 2+1 de la N-230 entre Benavarri i Sopeira i entre la boca nord del túnel Joan Carles I i Vielha.

font: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Condicionament de la carretera N-230

El condicionament de la N-230 com a carretera 2+1 (2 carrils per a un sentit de circulació i 1 carril per al sentit contrari), millorarà notablement la seguretat viària en evitar les maniobres d’avançament amb invasió del sentit de circulació contrari i es millorarà el nivell de servei, en disminuir el temps que un vehicle empra seguint a un vehicle més lent, al mateix temps que és una solució amb menor cost de construcció i manteniment que una carretera d’alta capacitat.

També tindrà menors afeccions ambientals que la construcció d’una autovia, perquè hi haurà menor ocupació de superfícies de cultiu i destrucció d’hàbitats, reducció de la fragmentació del territori, menor alteració del sistema hidrològic, una reducció de l’ús de recursos de construcció i manteniment, etc.


Característiques tècniques de l’actuació.

Es definiran les actuacions necessàries en l’actual carretera N-230 per a l’establiment de carrils addicionals per a l’avançament en un dels dos sentits de circulació de la calçada, en el tram comprès entre els km 28,700 i 70,300, mantenint un carril per al sentit contrari sota un disseny de carretera 2+1 amb velocitat de projecte de 90 km/h.

Aquests carrils es disposaran de manera alternativa entre tots dos sentits de circulació, perquè totes dues calçades disposin d’oportunitats d’avançament.

En subtrams justificats per raons tècniques, econòmiques o ambientals es podrà reduir la velocitat de projecte.

En el desenvolupament de l’actuació, s’aprofitarà en la mesura del possible la plataforma existent. No obstant això, en alguns trams l’existència de corbes de radi reduït, d’accessos a la carretera, d’estructures de difícil ampliació, etc., pot ser necessari plantejar variants de traçat, deixant la carretera actual com a camí de servei.