Aquesta nova tarifació suposarà un estalvi que pot arribar fins el 89% en alguns desplaçaments.

A partir d’ara es podrà disposar de la T-jove i la T-16 (que s’hauran de demanar telemàticament a l’ATM de Lleida, descarregant els respectius formularis de sol·licitud i enviant-los a l’adreça info@atmlleida.cat juntament amb la documentació que cal aportar en cada cas. Aquests títols s’hauran de recollir al consell comarcal o en qualsevol dels Centres d’Atenció al Client de l’ATM. El pagament del títol es podrà fer en un centre d’atenció al client o als punts de la xarxa de recàrrega.


La T-16 és un títol de transport gratuït per als nens i nenes de 4 a 16 anys, tots dos inclosos, que permet fer un nombre il·limitat de viatges en la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins de la mateixa zona tarifària en la qual resideix el nen o la nena. Aquest títol només es pot carregar en la targeta personalitzada T-16.
La T-JOVE és un títol de transport personalitzat per a nens i joves de 4 fins a 29 anys, tots dos inclosos. Permet un nombre il·limitat de desplaçaments en tots els modes de transports integrats i per a totes les zones del respectiu sistema tarifari.

El Departament de Territori ha integrat els desplaçaments en transport públic de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran i el Solsonès al sistema tarifari de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida (ATM).

La integració suposarà la creació de la zona 3, que estarà formada per les comarques del Pallars Jussà, l’Alt Urgell i el Solsonès, i de la zona 4, que estarà formada per l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l’Aran i la Cerdanya.

El cost de la integració tarifària se situa al voltant dels 800.000 euros anuals, aportats pel Departament de Territori i l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA).

La incorporació d’aquestes comarques permetrà estalvis de fins al 89% en alguns desplaçaments, tenint en compte també la bonificació del 50% en el preu dels abonaments i els títols multiviatge al transport públic aprovada per l’ATM de Lleida i la Generalitat de Catalunya per al 2024. El viatge Areny de Noguera/La Terreta-Lleida té un cost de 9,96 € amb bitllet senzill i amb la T-10 passarà a 2,58 €, una disminució del 75%.

Quadre de tarifes ATM Lleida amb les bonificacions del 50% incorporades:

Quadre tarifes ATM Lleida.
La parada Areny de Noguera/La Terreta és Zona 3

Amb la integració, els ciutadans del Pirineu i Aran i del Solsonès podran disposar del títol T-Jove per als menors de 30 anys i també del títol de transport gratuït T-16 per als menors de fins a 16 anys, de tal manera que s’equiparen al conjunt de comarques i municipis que disposen de sistema tarifari integrat.

Títol multipersonal i horari que permet realitzar 10 desplaçaments integrats en tots els modes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 4 zones).

Es pot carregar amb 10, 20 o 30 viatges.
Títol unipersonal i horari que permet realitzar 10 desplaçaments integrats en tots els modes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 4 zones).

Validesa: 30 dies consecutius des de la primera validació. Permet tenir carregats 2 títols T-10/30, el que s’utilitza (títol actiu) i un altre de reserva que s’activarà en la primera validació que es realitzi quan caduqui el que està actiu o quan s’esgotin els 10 viatges.
Títol unipersonal i horari que permet realitzar 50 desplaçaments integrats en tots els modes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 4 zones).

Validesa: 30 dies consecutius des de la primera validació. Permet tenir carregats 2 títols T-50/30, el que s’utilitza (títol actiu) i un altre de reserva que s’activarà en la primera validació que es realitzi quan caduqui el que està actiu o quan s’esgotin els 50 viatges.

Els títols de transport integrat es podran utilitzar en tots els serveis regulars de transport de viatgers que realitzen les comunicacions internes del Pirineu i Aran i el Solsonès i també als serveis que comuniquen aquests territoris amb la resta de comarques que formen part de l’ATM de Lleida.

També suposarà la integració tarifària del tram del servei ferroviari entre Lleida i la Pobla gestionat per FGC.

Com i on obtenir els títols

La integració tarifària del Pirineu i Aran i el Solsonès ha suposat també un treball d’extensió dels punts de venda a les comarques que s’incorporen.

La resta de títols es podran adquirir a qualsevol dels punts de la xarxa de recàrrega i també a les estacions d’autobús de la Seu d’Urgell i Vielha, on s’ubiquen els centres d’atenció al client de l’operadora Alsina Graells. Els títols integrats es poden recarregar a bord dels autobusos Alsina Graells.

L’Alt Pirineu i Aran és una àrea amb prop de 74.000 habitants. Amb la incorporació d’aquest territori, el sistema connectarà una zona total de 434.000 habitants.

Aquesta mesura d’integració tarifària dels transports dels serveis del Pirineu i Aran amb Lleida suposa un nou pas dins del procés per a la integració tarifària del conjunt de serveis de transport públic a Catalunya que ha de permetre millorar les condicions d’accés de tots els territoris als sistemes de mobilitat sostenible.

VIDEO EMÉS PER TV3 EL DILLUNS DIA 29 (DIA ENTRADA EN FUNCIONAMENT INTEGRACIO TARIFÀRIA.