Està dotada amb 6 milions d’euros i les actuacions s’hauran de desenvolupar entre l’1 de gener i el 31 d’octubre d’enguany. El Pallars Jussà rebrà 821.500 euros.

El Departament de Territori té en marxa la convocatòria de subvencions, destinades als consells comarcals de les comarques de muntanya i al Conselh Generau d’Aran, per a actuacions de millora i manteniment de camins municipals de la xarxa veïnal i rural. Es tracta de la convocatòria anticipada per al 2024.

Foto: Joan Galan Mas

Les ajudes s’emmarquen en les polítiques de muntanya del Govern per garantir el bon estat de la xarxa d’accés als nuclis de les nou comarques de muntanya i de l’Aran. És una eina més per a garantir l’equitat territorial i la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes d’aquestes comarques, ajudant a fixar població i evitant el despoblament. Les polítiques de muntanya engloben diverses línies de subvencions adreçades a la millora de la mobilitat.

Foto: Joan Galan Mas

En concret, el 2022 aquesta línia de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural va passar d’estar dotada amb 2,5 milions a 6 milions d’euros i, tant el 2023 com el 2024, el Departament de Territori manté l’esforç pressupostari.

L’Ajuntament de Tremp va destinar 150.000 € el passat mes de setembre, dels fons del «Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà del 202 del Consell Comarcal a la carretera de circumval·lació de la Terreta en l’arranjament i nova pavimentació d’un tram de la carretera que porta d’Orrit fins Sapeira.

Una orografia i clima particular

Les comarques de muntanya es caracteritzen per tenir molts quilòmetres de vials municipals, amb uns costos de manteniment elevats per raons orogràfiques i climàtiques i uns pressupostos municipals insuficients per l’escàs volum de població. En aquest context, fa anys que els consells comarcals i els ajuntaments cooperen en la gestió de la xarxa de camins municipals i, sovint, aquests deleguen part de les tasques a realitzar en els consells, que disposen de més mitjans tècnics i materials.

Per aquests motius, a l’empara de la Llei d’alta muntanya, la Generalitat ha mantingut sempre una política de suport als ens locals en la seva tasca d’adequació de la xarxa de camins i ha potenciat el paper dels consells comarcals com a mancomunitat tècnica de serveis i ens de cooperació.

En el cas de les subvencions per a la millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural de titularitat municipal, l’import màxim que es pot concedir a cada consell comarcal es determina en funció de la longitud de la seva xarxa estructurant:

  1. Alta Ribagorça: 322.000 €
  2. Alt Urgell: 970.000 €
  3. Aran: 299.000 €
  1. Berguedà: 622.500 €
  2. Cerdanya: 446.000 €
  3. Garrotxa: 523.500 €
  1. Pallars Jussà: 821.500 €
  2. Pallars Sobirà: 667.500 €
  3. Ripollès: 496.000 €
  4. Solsonès: 832.000 €