14,9 milions d’euros, un 3,8% més que l’any anterior.

El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha aprovat avui el pressupost per al 2024 de 14,9 milions d’euros. La recollida i el tractament de residus, els serveis socials, el transport i el menjador escolar així com la gestió de les depuradores són els quatre eixos que concentren el 53% de tota la despesa.

Segons ha destacat el president del Consell Comarcal, Ramon Jordana, l’objectiu del Consell actualment és el d’incrementar l’eficiència dels serveis que presta, alhora que ha qualificat aquests pressupostos de “realistes i austers” amb un increment del 3,8 % respecte al 2023 que respon bàsicament als increments dels costos de personal estipulats per llei.

El Consell s’ha marcat com a objectiu evitar l’endeutament , prioritzant  projectes i contractacions de personal  que estiguin vinculats  al desenvolupament d’un programa que inclogui el seu finançament total.

D’altra banda, des del Consell s’insisteix en la necessitat que la Generalitat incrementi els fons de cooperació local per tal de desenvolupar amb garanties les competències transferides.

D’altra banda, el Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà, ha aprovat també la cessió d’una part de l’edifici CITA per convertir-la en la seu administrativa de la reserva nacional de Caça de Boumort que depèn del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.