Marc Baró Bernaduca (ERC) és l’alcalde de La Pobla de Segur. Juntament amb Josep Ramon Fondevila, alcalde de Soriguera, son la “quota pallaresa” a la diputació de Lleida.

El diputat de Serveis Tècnics, Marc Baró, ha destacat que “aquesta és la plasmació pràctica del principi d’equitat: més diners per a qui més necessitats específiques en té. Parlem d’un pla de camins i, per tant, els diners no es poden repartir al 100% de manera igualitària. De retruc, és la plasmació pràctica del principi de discriminació positiva, ja que els municipis amb més nuclis i més extensió a Lleida acostumen a ser els del Pirineu, precisament els que estan en més risc de despoblament i amb una població envellida. Si no fem accions per a garantir la mobilitat amb un mínim de seguretat en aquests municipis poc podrem fer per a combatre el despoblament”.
diputaciólleida.cat

Marc Baró (ERC) governa L’ajuntament amb majoria absoluta. El consistori de la Pobla està constituït per 7 regidors d’ERC, 3 PSC i 1 JxC.

És la seua primera legislatura com alcalde. Substitueix al també republicà, Lluís Bellera.

En l’anterior legislatura va ser regidor de Joventut, Esports, Festes i Noves Tecnologies.

Com a responsable d’obra pública a la Diputació de Lleida és el principal gestor dels quatre milions d’euros destinats a camins.

Entrevista enviada el dia 8 de juny per escrit. Rebudes les respostes el dijous dia 11 de juny.

NdT reprodueix les preguntes i respostes, sense cap tipus d’edició.


(Ndt) Quina part dels 365.929€ que corresponen al Pallars Jussà es dedicarà als camins de la Terreta
(Marc Baró) Això es una resposta que t’ha de donar l’ajuntament, ells son els que gestionen els diners del pla de camins.


(Ndt) Quins criteris ha fet servir la Diputació per distribuir els diners a les diferents comarques?
(MB) Els criteris son clars, 50% per població, 25% per numero de nuclis agregats, 19% per extinció i 6 % per EMD’s.


(Ndt) Quins criteris han d’aplicar els ajuntament per distribuir els diners en els diferents camins i pistes?
(MB) Els que ells creguin, nosaltres no els posem cap limitació nomes que siguin camins municipals i feines de manteniment.


(Ndt) Coneixen els tècnics de la Diputació de Lleida les demandes dels veïns de la Terreta en relació a l’estat dels camins?
(MB) Coneixen les sol•licituds que els fan arribar des de l’ajuntament, tant de emergències que es puguin ocasionar com el manteniment que se’n pugui derivar a través de les subvencions.


(Ndt) La Diputació de Lleida ha fet o te previst fer un “catàleg” de les carreteres, camins, camins forestals i pistes de la Terreta.
(MB) La Diputació de Lleida, dins les seves competències, ha de fer un pla zonal, per poder detectar, en funció d’una llei de carreteres, les que son susceptibles de passar a un ens supramunicipal, però el que farà paral•lelament es fer un inventari dels camins municipals per poder tenir mes acotades les possibles subvencions a donar als ajuntaments.


(Ndt) Quants diners s’han gastat les administracions els últims 5 anys en manteniment de camins i carreteres a la Terreta?
(MB) Desconec la informació, ja que jo fa tot just un any que estic amb responsabilitats polítiques, i crec que aquesta resposta la deu tenir l’ajuntament.


(Ndt) Hi ha alguna via directa perquè veïns afectats pel mal estat de les vies puguin fer arribar les seues queixes als responsables de la Diputació?
(MB) Crec que la millor via es dir-ho a l’ajuntament ja que ell es el que després podrà fer l’obra de arranjament del camí, i desprès que sigui l’ajuntament el que ho comuniqui a la Diputació.


(Ndt) Des de quan la diputació de Lleida te coneixement del esfondrament de la carretera que porta del Pont d’Orrit a les Masies de Sapeira i al Obac de Barreda?
(MB) Des de fa unes 3 setmanes aproximadament, quant l’ajuntament ens va fer arribar l’informe de emergència.


(Ndt) Quin ha estat el diagnòstic dels tècnics d’aquest tram de pista?
(MB) Se que van pujar la setmana passada però encara no tinc l’informe disponible.

(Ndt) Perquè no s’ha obert, de manera provisional el transit en aquesta pista?
(MB) Ho desconec, això teu ha respondre l’administració que va tallar el trànsit.


(Ndt) Hi ha algun termini per poder assegurar el pas en aquest tram de camí?
(MB) Ho desconec…..