Els nuclis que formen laTerreta, aTremp, planegen unaconsulta popular per decidir sies converteixen en una entitatmunicipal descentralizada(EMD). L’Associació Culturalde la Terreta pretenia celebrarel 8 de maig una consulta popular per decidir, entre els 177veïns, si es procedeix a la tramitació de l’EMD.Aquesta ésla segona opció, ja que la Generalitat els va negar ser un municipi propi després d’haver-hosol·licitat amb el suport de lamajoria dels habitants, que així ho van manifestar en la consulta celebrada a l’abril del2010. No obstant, han deciditajornar el dia de la consulta perevitar la campanya electoral deles municipals. L’associació esva reunir ahir per decidir el noudia de la consulta, però a aquestdiari li va ser impossible contactar amb el seu president,Carlos Pascual.