Tremp ha acollit una jornada tècnica sobre una plantació demostrativa per al conreu energètic a la Conca de Tremp. Es tracta de donar a conèixer una plantació experimental de pollancres d’unes 10 hectàrees.
En aquesta plantació, s’estudia com creixen i la capacitat de produir que tenen els pollancres i s’analitza si es pot fer una rèplica plantació en extensiu per obtenir material de biomassa en terrenys que ja no es conreen. Pere Navarro, cap de l’àrea d’aprofitaments fusters i biomassa del Centre Tecnològic de Catalunya, ha dit que el conreu energètic és una bona alternativa a la biomassa forestal. Navarro ha explicat que la biomassa crea llocs de treball i deixa la riquesa al territori.
La plantació de pollancres del Pallars Jussà és de l’empresa COMSA EMTE Medio Ambiente. L’Ajuntament de Tremp i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya estan col·laborant amb l’estudi de l’adaptabilitat i viabilitat d’aquest cultiu a la comarca. Aquestos cultius energètics seran utilitzats per garantir l’aprovisionament constant d’una planta de biomassa que s’ha projectat al Pallars Jussà.
Les empreses ECO9 i COMSA EMTE Medio Ambiente, SL. Han elaborat un estudi sobre el Pla d’aprovisionament de combustible a una planta de generació elèctrica a partir de biomassa forestal dins el terme municipal de Tremp. Aquest estudi té com a objectiu valorar i quantificar el potencial de producció de biomassa forestal primària de la comarca del Pallars Jussà per aprovisionar una planta de generació d’energia elèctrica a Tremp. Les necessitats, a priori, d’aquesta planta oscil·len entre les 14.000 i 65.000 tones verdes anuals en funció de si es determina instal·lar una planta de 2 ó 5 MW.