La comissió de Territori del Parlament de Catalunya va aprovar dues propostes de resolució per millorar les pistes i carreteres de la Terreta.

La primera, que demanava la millora de la pista que porta des del Pont d’Orrit fins al Mas de Barreda es va presentar el 24 de gener i va ser admesa a tràmit el 6 de febrer. En aquesta proposta de resolució, signada pel diputat al Parlament de Catalunya Ramon Tremosa, es demanava “Arribar als acords necessaris amb l’Ajuntament de Tremp, El Consell Comarcal del Pallars Jussà i la Diputació de Lleida per habilitar una partida pressupostària per fer efectives les actuacions d’arranjament de la via que va del Pont d’Orrit al Mas de Barreda”.

La segona, presentada el 14 de febrer i signada, entre d’altres, per la diputada al Parlament de Catalunya Sílvia Romero, instava el Govern a “actualitzar, en el termini de sis mesos, els estudis corresponents a les Fases 2 i 3 de les obres de millora i condicionament de la circumval·lació de la Terreta i a programa l’execució a l’exercici pressupostari 2024”.

Les dues propostes, presentades en vint dies de diferència, es van debatre i aprovar en el ple de la comissió de Territori el passat 26 d’abril.

La proposta es va aprovar amb 13 vots afirmatius. Els quatre diputats del grup Erc es van abstenir.
La proposta es va aprovar per unanimitat.