Mónica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Ramon Tremosa Balcells han presentat a la Mesa del Parlament, una Proposta de resolució sobre la “millora de la via d’accés des del Pont d’Orrit al Mas de Barreda”, la Terreta.

En aquest escrit, els diputats catalans fan una exposició sobre l’evolució dels accessos després de la construcció del nou pont i de l’abandonament de la resta de camins. Demanen a la Generalitat de Catalunya que arribi a acords amb la resta d’administracions per habilitar una partida pressupostària per fer efectives les accions d’arranjament de la via des del Pont d’Orrit fins al mas de Barreda.

Comença l’hivern i, com cada any, els camins de la Terreta es tornen intransitables.

https://noticiesdelaterreta.com/els-camins-de-la-terreta/
https://noticiesdelaterreta.com/tres-anys-de-la-tempesta-gloria-i-el-mes-calent-es-a-laiguera/