L’objectiu és fomentar l’arrelament en entorns rurals de Catalunya.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya num 9134, publica les bases reguladores per accedir a la subvenció per fer millores a les cases.

QUI HI POT ACCEDIR?

Tots els municipis que formin part de la Vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, inclosos els nuclis agregats. No obstant, en queden exclosos el nuclis principals de les capitals de comarca (Vielha, el Pont de Suert, Sort, Tremp, la Seu d’Urgell i Puigcerdà).

QUIN TIPUS D’HABITATGE?

Els habitatges objecte de rehabilitació s’hauran de destinar a residència habitual i permanent durant un termini de deu anys des de la concessió de subvenció.

IMPORT DE LES SUBVENCIONS

L’import màxim de la subvenció serà del 50% del pressupost protegible amb els següents límits:

20.000 euros per habitatge ja destinat a residencia habitual i permanent en el moment de la presentació de la sol·licitud. No s’admetrà més d’un habitatge per beneficiari.

-40.000 euros per habitatge per al cas d’habitatges buits. S’estableix un límit màxim de sis habitatges subvencionables per beneficiari.