Un nou projecte plana sobre la Ribagorça, aquesta vegada és un bon projecte, no com els de les MATS o el del fracking que ens afecta de ple a tota la Terreta i també a Areny. Aquesta vegada és un projecte per a que la UNESCO-Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura, reconegui part d’aquest territori com a Reserva de la Biosfera, una figura de protecció I conservació de la nostra natura , de la biodiversitat del territori, però també de recerca, educació, dinamització i de desenvolupament sostenible amb una implicació social per a una zona que especial que representi la biodiversitat, tot conectat amb una xarxa mundial de la UNESCO 

A la Ribagorça, la Comarca i diferents ajuntaments i associacions han constituït un grup promotor que treballa amb el Govern d’Aragó per a presentar la candidatura al març de 2014. Qui ho demana són ajuntaments i entitats i per tant és una petició prové dels de sota per a que els Governs i la UNESCO reconeguin aquesta zona com a Reserva de la Biosfera de Sierra de Carrodilla Valles del Cinca, Ésera y del Noguera Ribagorzana formada per 101.000 Km2. Dins la Reserva de la Biosfera es creen unes àrees nucli, de màxima protecció que ja formen part de la Xarxa Natura 2000, envoltades per àrees tampó i per una zona de transició ben delimitades on es pretenen desenvolupar projectes de recerca,educació i de desenvolupament sostenible del territori.

 

El PAR de la Ribagorça ja ha mostrat una inicial oposició al veure que hi ha molts pocs beneficis econòmics (poc pressupost), no es sap molt bé quines restricions tindrien les àrees tampó properes a nuclis habitats ni quins són els membres del Comité de Direcció. Altres interrogants podrien ser quines afeccions hi haurà a  activitats com la caça, la pesca, la micologia, etc., però tot això.segur que anirà apareixen a les diferents reunions
 
 
Al Bloc
 

Segurament el principal interrogant és qui forma part de la Reserva i la seva denominació visible. M’explico, la nova Reserva es vol dir de la “Sierra de la Carrodilla y de los Valles del Cinca, Ésera y del Noguera Ribagorzana”, un nom més llarg que les hectàrees que es vol protegir. En teoria, són els diferents ajuntaments i associacions qui ho demanen però aqui tot sembla ja fet i beneït qui en forma part i qui no i quin nom se li dóna .

-De la primera crítica; el projecte explica quin són els municipis i els espais de la nova Reserva que en formarien part, però no s’explica si hi ha la possibilitat de que altres municipis puguin entrar a formar part del mateix o si uns municipis podrien afegir-se a projectes similars en paralel en aquesta Reserva.

-De la segona, la seva denominació, és una barreja de Serra i valls, excessivament llarga, quan generalment aquestes reserves són noms més curts i representatius d’un determinat ecosistema:  Serra, Parc, Vall, sols un nom. Aqui, per a contentar a tots es vol visualitzar la Serra de Carrodella, però s’amaga que també hi són les Serres de Llaguarres o del Montsec de L’Éstall, tant o més conegudes com la primera.  També es vol visualitzar les Valls del Cinca, Èsera i Noguera Ribagorçana, però d’aquestes valls sols s’agafen unes poques localitats i la resta dels municipis d’aquestes valls queden excloses. Molt més dramàtic és a la Vall de la Noguera Ribagorçanao on no sols s’obliden la gran part dels municipis, tambés’obliden de  l’altra ribera, la catalana, que tampoc hi entra. 

En definitiva, és un bon projecte de desenvolupament sostenible per a uns pocs municipis on  tot és possible, però que es queda curt i per als que no hi formen part tot és impossible: la Ribagorça i el Pirineu s’ho mereixen,però amb projectes més inclusius