Divendres 31 de maig, de 18 a 21 hores, a l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça.

L’objectiu de la jornada és presentar l’estat de la qüestió de l’abandonament i del despoblament en la zona de l’Alta Ribagorça com a resultat del treball de camp i anàlisi realitzat en el marc del projecte “Pobles abandonats. Una herència universal per al coneixement i el desenvolupament del territori”: estat de la qüestió, anàlisi de les causes i processos vinculats. A més, durant la jornada també es presentaran diversos estudis realitzats en el context de la zona de l’Alta Ribagorça.

La jornada es desenvoluparà amb la presentació de la càtedra Patrimoni Tecnologia i Societat de la UAB-MNACTEC, a càrrec d’Oriol Vicente (coordinador de la Comunitat de Recerca Estratègica CORE en Patrimoni Cultural de la UAB); la presentació de l’estat de la qüestió del projecte a l’Alta Ribagorça, a càrrec de Carles Barrull (IRMU, coordinador territorial del grup Pirineu II); la presentació dels mapes analítics dels pobles abandonats a l’Alta Ribagorça, a càrrec d’Albert Pèlachs Meritxell Gisbert (Grup de Recerca en Àrees de Muntanya i Paisatge del Departament de Geografia de la UAB); i la presentació del projecte “Peranera: Estudi pilot per a la recuperació estratègica del nucli rural deshabitat”, a càrrec de Jordi Franquesa (Universitat Politècnica de Catalunya).

També hi haurà una taula de presentacions de diferents projectes:

  • Ferran Pons (McGill University): “Què fer amb les runes de La Matussière? La (in)visibilització del patrimoni industrial de la ribera d’Isil i Alós (Pallars Sobirà)”, Ajut de recerca Francesc Salvà i Campillo, atorgat pel MNACTEC i l’IRMU.
  • Eva Perisé (Museu Hidroelèctric de Capdella): “Hospital de cartró de Capdella. Projecte de recerca de Sígrid Remacha”, projecte del MNACTEC, Museu Hidroelèctric de Capdella i l’UAB.
  • Jordi Suïls (Universitat de Lleida; GRIMM; CERIb) “InSitu: memòria del paisatge ribagorçà”, Ajut a la recerca Creu Casas Sicart, atorgat per la Xarxa Vives d’Universitats i l’IRMU.
  • Oscar Aleman (UAB; GRIMM; CERIb); “El patrimoni geològic i miner de les mines de Malpàs”. Projecte impulsat pel grup GRIMM del CERIb.