http://www.tv3.cat/videos/2970310/TN-comarques-Lleida-16062010
MIN 8:20

Radio Matarranya fa radio en català. Felicitats!