Ahir va ser un dia històric per al poble delTalladell. Aquesta població del termemunicipal deTàrrega va adquirir l’estatus jurídic d’entitatmunicipal descentralizada (EMD) després d’haver-ne constituït la comissió gestora en un acte ple de simbolisme. Durant la sessió extraordinària convocada per la conselleria de Governació, els set vocals designats van prendre possessió del càrrec seguint un protocol similar al de la constitució d’un ajuntament.A continuació, i per votació, van elegir d’entre tots set el president de la comissió, responsabilitat que ocuparà Pere Domingo.Tota la població va participar en l’acte, que va tindre lloc a l’EspaiMolí, recentment inaugurat. Es culmina així un llarg procés administratiu iniciat per la Junta deVeïns del Talladell fa cinc anys. La sessió va comptar amb la presència del director general d’Administració Local, Carles Bassaganya, el director dels serveis territorials de Governació,Tomás Pujol, i l’alcalde deTàrrega, JoanAmézaga. D’aquesta manera, elTalladell recupera una part de l’autonomia que va perdre per decret del ministeri de Governació franquista el 16 de juliol de l’any 1969. L’alcalde JoanAmézaga va recordar aquesta data, ja que figura, des de llavors, al despatx de l’alcaldia. A més de Pere Domingo, la comissió estarà composta pels vocals MiquelAlbareda, Josep M. Estadella,Carme Inglés,Daniel Pujol, Eduard Solé i MontserratVendrell. Amb les eleccions municipals del 2011, l’òrgan constituït deixarà pas a una junta que sortirà de les urnes. Els electors delTalladell votaran dos vegades: una per definir la composició de l’arc consistorial deTàrrega i una segona per elegir el president de la junta de l’entitat municipal descentralitzada. Els sis membres restants seran designats per les forces polítiques de forma proporcional a la seua representativitat, tot i que l’ajuntament deTàrrega ha estat respectant la llista presentada pel candidat.