La visita de Glòria va fer malbé camins de la Terreta i vies d’accés a masies.

(UN ANY DESPRÉS DE LA TEMPESTA “GLÒRIA” ENCARA HI HA PISTES TALLADES A LA TERRETA)

TALLADA LA PISTA D’ACCÉS A LES MASIES DE SAPEIRA

Des de la Diputació de Lleida i des de l’agència Catalana de l’aigua es van fer informes certificant les destrosses provocades per la tempesta.

Un veí va contactar amb l’ajuntament de Tremp per demanar l’arranjament de les pistes malmeses. La resposta de l’Ajuntament, via mail, deixa clar que “som conscients de la situació”, però que no es faran càrrec de la reparació (emplaço que consulteu pressupostos municipals).

Resposta a la petició d’un veí

Segon aquest correu, l’ajuntament de Tremp demana a la Generalitat l’ajut per poder fer les reparacions dels desperfectes causats per “Glòria”, ajut que la Generalitat no concedeix. L’ajuntament de Tremp no explica quins són els motius pels quals la generalitat no paga l’arranjament dels desperfectes.

NdT contacta amb la Generalitat per demanar informació i la Generalitat respon:

3 són les causes que exclouen l’ajut de la Generalitat en aquestes obres:

1.- Que el causant del desperfecte no sigui Glòria.

2.- Que les despeses tinguin caràcter d’inversió.

3.- Que l’Ajuntament tingui capacitat financera per assumir, amb recursos propis, les despeses dels danys causats.

De les dues primeres la documentació aportada per la diputació provincial de Lleida i l’ACA en deixen constància. De la tercera el correu enviat per l’Ajuntament de Tremp no en diu res.

El paràgraf final de la resposta del cap de servei de cooperació econòmica local ho deixa clar: ES CONSIDERA DE L’AJUNTAMENT DE TREMP TÉ CAPACITAT FINANCERA SUFICIENT PER FER FRONT ALS DANYS CAUSATS.

Queda clar que si l’Ajuntament de Tremp no arregla els camins de la Terreta no és perquè no tingui diners.