Aquest diumenge 10 d’abril els operaris treballaven a la coberta de l’edifici. A sobre d’aquesta làmina de fusta i va una capa aïllant, una nova xapa de fusta i les teules. La seu del local social d’Espluga de Serra te 70 metres quadrats dividits en dues part, una sala central de 50 metres quadrats que es farà servir com a zona de reunions, exposicions… i una habitació de 17 metres que farà les funcions de magatzem. Les despeses de la construcció han anat a càrrec de l’ajuntament de Tremp que ha fet el moviment de terres i la base de ciment. La Ribagorça romànica ha pagat l’edifici, que es tot de fusta