La Diputació Provincial d’Osca fa del tema de la despoblació rural eix de les seues polítiques.

  1. La Diputació de Lleida destinarà 1.153.440 euros al Pla de manteniment de camins de titularitat municipal 2016 per la concessió de les subvencions de la corporació als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades (EMD).

La Comissió de Cooperació municipal ha informat favorablement a la proposta d’aprovació de la convocatòria d’aquest pla, que es preveu obrir a finals del mes de novembre, moment a partir del qual es podran començar a presentar les sol·licituds. L’objectiu d’aquest primer pla és ajudar a finançar les actuacions per millorar l’estat dels camins de titularitat municipal, com les obres de conservació, manteniment i reparacions menors en vies o camins.

Lleida, 7 de novembre de 2016

5 milions per un costat, 1,1 per l’altre.