Miquel Farré, regidor d’esports de l’ajuntament de Tremp
a) Característiques generals
La caminada entre nogueres és un recorregut que uneix les poblacions de Pont de Montanyana i de Tremp majoritàriament per camins i senders i és la cloenda de les Jornades tècniques sobre gestió de camins, mobilitat i turismo al Pallars Jussà. Transcorre per camins de bast o tradicionals, camins ramaders i camins forestals. El recorregut te una longitud de quasi 26 quilòmetres i un desnivell acumulat en ascens de 796 metres i de descens de 882 metres.
b) Descripció de l’itinerari
La sortida es farà des de la plaça major de Pont de Montanyana en direcció al pont que porta cap al terme de Tremp, passant seguint el camí tradicional que transcorre pel nuclis de Claramunt, Eroles I Claret, fins arribar a Tremp.
Podeu trobar més informació de la ruta al track que podreu baixar de la pàgina web i també a la següent web,ja que aquest tram forma part del recorregut que va de Pont de Montanyana fins a Àger, i que ha estat senyalitzat per l’entitat “el Camí”.
Marca: Troncal
Estat de la senyalització: En procès.
Està senyalitzat des de Pont de Montanyana fins a Vilamajor (Àger). Guia en procés d’edició
Distància total: 170,00Km
c) Escapades de la caminada
COLL DEL BÍMET: control i avituallament líquid i sòlid. (cal avisar de l’abandonament per telèfon a la organització)
EROLES: Hi ha la font per agafar aigua (cal avisar de l’abandonament per telèfon a la organització)
PAVELLÓ CASAL: control arribada final caminada. Control i avituallament líquid i sòlid.
Per abandonar la caminada, ÉS OBLIGATORI COMUNICAR-HO A QUALSEVOL DELS CONTROLS DE PAS
d) Registre en els controls (MOLT IMPORTANT)
El recorregut encara que concebut com a una sola excursió que comença al Pont de Montanyana i acaba a Tremp, tindrà un punt de control intermedi al coll del Bímet i un altre a l’arribada al pavelló del Casal. Hi haurà diferents punts de control on al mateix temps es podrà abandonar la caminada. (punt c) Cada participant estarà identificat amb una acreditació i en els controls hi haurà fulls de registre on l’organització controlarà el pas dels participants. És imprescindible pel bon funcionament general i el control i seguiment dels participants, tenir cura de ser registrat en tots els controls, tant si continueu com si abandoneu. (en cas de recerca d’un participant pot resultar vital).
Recordeu que als controls hi haurà avituallaments i pot ser lloc de parada tècnica o de repòs. Abandonar la caminada eximeix a l’organització de qualsevol responsabilitat a partir d’aquell moment.
e) Horaris de la caminada
• Recorregut El Pont de Montanyana-Tremp: La sortida es farà des de la Plaça Major de Pont de de Montanyana a les 07.30 h del matí. La recollida de les acreditacions i obsequis serà a les 07.00 h. En el lloc de sortida.
Talls de temps:
_ Coll del Bímet: 12,00 h
_ Tremp a les 17,00 h
Els participants que no compleixin aquests horaris de pas no podran continuar la caminada i se’ls hi comunicarà l’obligatorietat del seu abandonament i per tant quedaran fora del control i de la responsabilitat de l’organització.
Horaris dels transports:
AUTOCAR TREMP / EL PONT DE MONTANYANA (matí)
 6.30 h: Sortida de Tremp en direcció cap al Pont de de Montanyana, davant del Pavelló Casal.
f) Assegurança accidents esportius
Totes les persones inscrites en la caminada disposaran de cobertura en cas d’accidents esportius que l’organització ha contractat amb l’asseguradora “La Aliança”.
En cas de necessitats d’atenció mèdica heu d’anar a l’Hospital del Pallars i informar als telèfons d’atenció que contaran al dors de la vostra acreditació.
El telèfon de l’ALIANÇA d’assistència és 902 365 363
g) Recomanacions
_ Només hi haurà un avituallaments de líquid i sòlid i una font als nuclis d’Eroles i Claret, és aconsellable
portar aigua i menjar suficient. La constant hidratació i ingestió d’aliments és molt important.
_ L’exposició al sol serà llarga, cal portar protecció solar, ulleres i gorra.
_ Les ampolles als peus sorgeixen per fricció, fet que podem resoldre amb esparadrap directe sobre la pell a l’inici de la molèstia.
_ Cal evitar les irritacions amb els pantalons, per tant es recomana portar malles.
_ El calçat ha de ser còmode i amb la sola suficientment rígida.
_ Recordeu portar també roba d’abric ja que passem per zones exposades al vent i per abrigar-nos a les
puntes del dia on el sol no ens acompanya.
h) Informació i inscripcions
L’edat mínima per particiapr és de 14 anys. Els menors d’edat hauran d’aportar una autorització del pare, mare o tutor, el mateix dia de la prova.

Podeu trobar informació i fer la inscripció de la caminada a les següents adreces:

www.tremp.cat/pmesports i www.pallarsjussa.cat

Preu: 10 € (Inclou transport, assegurança, avituallaments i obsequi)

Després de fer la inscripció cal fer un ingrés de 10 € i enviar el comprovant a
inscripcions@pallarsjussa.cat o al fax: 973653210
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS : Dijous 24/05/2012
Núm Compte de La Caixa: 2100-0030-80-0200977563, a nom del Patronat Municipal d’Esports de Tremp
Fins dissabte!