Sílvia Romero, nova alcaldessa de Tremp, assegura que garantirà els serveis bàsics a tots els pobles del municipi

En el primer ple del nou consistori de Tremp, la nova alcaldessa, ha reafirmat el seu compromís amb els serveis bàsics per a tots els pobles que integren el municipi. Conscient de la importància d’aquests serveis per al benestar i la qualitat de vida dels habitants de cada localitat, Romero ha posat èmfasi en garantir els serveis fonamentals en tot el territori.

L’alcaldessa Sílvia Romero ha subratllat la seva voluntat de treballar en estreta col·laboració amb les diferents administracions per identificar les necessitats específiques i implementar solucions adequades.

PLE CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT DE TREMP – 17/06/2023

“Tremp necessita un tractament diferenciat, que reconegui i reflecteixi la nostra complexitat. Hi ha comarques de Catalunya que son més petites que Tremp”

Romero ha posat en relleu la seva prioritat d’aconseguir un tracte específic per a Tremp, reconeixent la seva condició com a municipi més gran de Catalunya. Conscient dels desafiaments únics que enfronta la localitat, Romero ha anunciat els seus plans de contactar amb les administracions competents per garantir que Tremp rebi els recursos i la consideració adequats per afrontar les seves necessitats.

Amb poca població però una àrea extensa, Tremp es troba davant d’un seguit de reptes que requereixen una atenció especial. Silvia Romero entén que el municipi necessita un suport específic per afrontar aquestes qüestions, i per això s’ha compromès a establir comunicació directa amb les diferents administracions, incloent-hi el Govern de Catalunya, les diputacions i altres institucions rellevants.