Es calcula que el pressupost d’aquesta obra rondarà els 79 milions d’euros.

Té una longitud 41,6 km, i es dotarà aquesta via, entre els quilòmetres 28,7 i 70,3, de carrils addicionals per a l’avançament exclusiu en un sentit de circulació.


Aquests carrils es disposaran de manera alternativa entre tots dos sentits de circulació, perquè tots dos disposin d’oportunitats d’avançament.

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat per 1,5 milions d’euros (IVA inclòs) la redacció del projecte de traçat i construcció del condicionament de l’N-230 com a carretera 2+1 en el tram entre la variant de Alfarràs i Benavarri, a la província d’Osca.

Aquesta actuació forma part de l’agenda d’actuacions per a millorar la carretera N-230 entre Almenar i la frontera francesa, presentada per aquest Ministeri el 16 de setembre de 2022 a Vielha (Lleida) i Benavarri (Osca). Dins d’aquesta agenda, en 2023 es va iniciar també la redacció dels projectes de la A-14 entre Almenar i el límit amb la província d’Osca, i de condicionament com a carretera 2+1 de l’N-230 entre Benavarri i Sopeira i entre la boca nord del túnel i Vielha.

Característiques tècniques de l’actuació 

 Es definiran les actuacions necessàries en l’actual N-230 per a l’establiment de carrils addicionals per a l’avançament en un dels dos sentits de circulació de la calçada, en el tram comprès entre els punts quilomètrics 28,7 i 70,3, mantenint un carril per al sentit contrari sota un disseny de carretera 2+1 amb velocitat de projecte de 90 km/h.

En subtrams justificats per raons tècniques, econòmiques o ambientals es podrà reduir la velocitat de projecte.

En el desenvolupament de l’actuació, s’aprofitarà en la mesura del possible la plataforma existent. No obstant això, en alguns trams l’existència de corbes de radi reduït, d’accessos a la carretera, d’estructures de difícil ampliació, etc., pot fer necessari plantejar variants de traçat, deixant la carretera actual com a camí de servei.

El condicionament de l’N-230 com a carretera 2+1 (2 carrils per a un sentit de circulació i 1 carril per al sentit contrari), millorarà notablement la seguretat viària en evitar les maniobres d’avançament amb invasió del sentit contrari i es millorarà el nivell de servei en disminuir el temps que un vehicle empra seguint a un vehicle més lent.

A més de tractar-se d’una solució amb menor cost de construcció i manteniment que una carretera d’alta capacitat (autovia), aquesta actuació tindrà menors afeccions ambientals, perquè hi haurà menor ocupació de superfícies de cultiu i destrucció d’hàbitats, reducció de la fragmentació del territori, menor alteració del sistema hidrològic, una reducció de l’ús de recursos de construcció i manteniment, etc.