Per a l’execució de les obres de la A-14, Foment ha optat per una fórmula de finançament publicoprivada, cosa que, a la pràctica, suposarà la concessió a una empresa privada de la construcció, manteniment i explotació de la carretera durant 25 anys. A canvi, el Govern abonarà una quota anual a partir de la data de finalització de les obres. Morlán va confirmar la represa dels treballs entre Rosselló i Almenar, així com la rescissió del contracte a l’adjudicatària del traçat entre Lleida i Rosselló. Una vegada acabat el tram Rosselló-Almenar, el 2011, el ministeri treurà a concurs la concessió del manteniment d’aquest tram i la construcció del de Lleida-Rosselló i Almenar-límit de la província d’Osca, cosa que implica que les obres no es començaran abans del 2012.

Malgrat que aquestes autovies registraran un retard important respecte a la previsió inicial, Morlán va assegurar que aquesta fórmula garanteix “en el context actual, més celeritat que sí l’executés directament el Govern” i que és una fórmula per evitar que Europa computi aquesta obra en el dèficit de l’Estat.

De la resta de trams fins a Sopeira, va explicar que a començaments del 2011 s’acabaran els projectes constructius i que les obres es licitaran quan hi hagi dotació pressupostària, cosa que difícilment s’aconseguirà l’any que ve, ja que va avançar que gairebé no es licitaran obres noves. Finalment, el tram Sopeira-túnel de Vielha encara està pendent de l’estudi ambiental i per a la remodelació del traçat de la N-230 s’espera tancar un acord de col·laboració amb la Generalitat.