Orrit va plantejar a Recoder la necessitat queTremp disposi d’un pla de camins amb prou dotació per assegurar la vialitat dels seus més de 120 quilòmetres de xarxa.