Portada de l’últim número publicat (març 2023)

El Butlletí d’informació Municipal que publica l’Ajuntament de Tremp, amb una periodicitat trimestral, informa en l’últim número de març de 2023 sobre obres que s’estan executant o que es faran pròximament a la Terreta.

L’abril de 1983 l’Ajuntament de Tremp va publicar el primer butlletí, un full titulat “Tremp. L’Ajuntament informa”. Des d’aleshores han estat 91 les publicacions que han sortit al carrer.