L’eurodiputat convergent planteja quatre preguntes escrites a la Comissió Europea sobre la MAT Peñalba- Isona

Ramon Tremosa, eurodiputat de CDC i CDF, continua la seva tasca de seguiment i fiscalització del projecte elèctric de la línia de molt alta tensió Peñalba- Montsó- Isona davant el Parlament Europeu, per garantir la sostenibilitat de les comarques de la Franja i del Pirineu afectades y el compliment de les normatives procedimentals i mediambientals europees.
Durant aquest mes de setembre, i mentre l’avantprojecte de la MAT continua en fase de resolució d’al·legacions en exposició pública, Tremosa ha presentat quatre preguntes escrites a la Comissió Europea sobre l’estat d les diferents possibles afeccions d’aquesta infraestructura elèctrica que té el rebuig de gran part de col·lectius i entitats de la Ribagorça i del Pallars Jussà.
Qüestions com si la Comissió ha rebut la informació que va demanar el passat abril al govern espanyol sobre la MAT o si l’avantprojecte vulnera diferents directives europees, inclús la de la Red Natura 2000, són les que ha posat sobre la taula l’eurodiputat convergent.
A nivell de les possibles afeccions sobre la salut, Tremosa ha plantejat la necessitat de limitar l’exposició preventiva als camps electromagnètics que implica aquesta línia aèria de transport elèctric, tal com s’estipula resolutivament.
Socioeconòmicament, les comarques de la Ribagorça i del Pallars Jussà tenen rendiments ramaders, agrícoles i del sector serveis que es veurien afectats per  la línia elèctrica, quant al paisatge i l’impacte visual. És evident que l’atractiu turístic rural, basat en la riquesa paisatgística i el patrimoni històric- artístic, quedarà malmès amb unes conseqüències econòmicament ben negatives, en contra d’un desenvolupament sostenible i de la protecció del medi rural.
 Font: Convergència Democràtica de la Franja