Josep Antoni Chauvell Larregola (Alcampell, 1956), fruticultor, polític, novel·lista i escriptor.

Va créixer immers en el món rural de la Franja i va cursar els estudis primaris a Alcampell. Molt lligat a la seva terra, mai ha abandonat el seu poble natal. La seva preocupació per la problemàtica lingüística i cultural de les comarques de la Franja l’ha portat a defensar el ple reconeixement de la llengua catalana en aquest territori.
El seu interès per la lingüística i la cultura el va portar a ser membre fundador dels Consells Locals de la Franja i de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, així com conseller de cultura de la Llitera. Ha estat redactor en cap de la revista Desperta FERRO! i ha col·laborat en altres revistes com Àrnica o Ressó de Ponent. La seva primera novel·la, L’Home de França, va obtenir el premi Guillem Nicolau, convocat per la Comissió Territorial d’Aragó, del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana.
El folklorista
Amb Bo per a contar (1988) fa un recorregut per la geografia de la Ribagorça, la Llitera i el Baix Cinca cercant-ne les seves contalles, amb la intenció de deixar constància de la tradició oral.

http://www.sre.urv.cat/rondcat/folkloristes.php?lang=cat&id=17