Per la gestió i prevenció d’abusos sexuals a infants i joves

Durant els darrers anys a Escoltes Catalans hem iniciat un treball de prevenció de l’abús sexual infantil i juvenil. Els agrupaments són un entorn de confiança per a infants i joves, on hi troben referents propers que poden detectar possibles abusos que s’estiguin donant en l’entorn dels infants.

Amb el projecte d’ASI volem donar continuïtat al treball ja fet durant els darrers anys. Seguir esforçant-nos per tal de saber actuar davant de casos, garantir la seva prevenció, tant dins com fora dels agrupaments i poder erradicar aquesta forma de maltractament.

En aquest treball seguim els protocols fixats per la Generalitat i comptem amb el suport i assessorament personalitzat d’entitats expertes com la Fundació Vicki Bernadet.

A banda, les caps estan en constant formació, des de l’Escola FORCA s’organitzen monogràfics i s’han adaptat les activitats pedagògiques del dia a dia dels agrupaments per tal de ser conscients i poder prevenir casos d’abusos. També s’ha creat la figura de responsable d’ASI dins dels agrupaments, una persona de dins de l’equip de caps, que prèviament ha rebut formacions per tal d’adquirir coneixements sobre els abusos sexuals infantils i juvenils, aprendre a detectar-los i gestionar-los. 

Amb aquest projecte volem consolidar tota aquesta formació, aconseguir actuar sempre amb una mirada de prevenció d’abusos sexuals, fer dels agrupaments espais completament segurs i posicionar el tema de l’abús sexual infantil a l’agenda pública per tal de continuar defensant els drets d’infants i joves.