L’Institut Ramon Muntaner (IRM) i la Fundació Privada Mútua Catalana convoquen un concurs d’obra gràfica, obert a tots els artistes i tendències amb temàtica lliure, amb la finalitat de lliurar l’obra guanyadora com a distinció dels Premis Recercat –modalitat personal–, que l’IRM atorga dins del marc dels actes del Recercat, que té lloc anualment a la ciutat capital de la cultura catalana.
http://www.irmu.org/.
Es concedirà un únic premi per un import de 1.200 €.
PARTICIPANTS
El concurs és obert i hi pot participar de forma individual qualsevol persona major d’edat, exceptuant els membres del jurat i empleats o patrons de la institució convocant.
BASES:
Cada artista podrà participar amb una sola obra estampada sobre paper. L’obra ha de ser inèdita, no exposada anteriorment en cap altre certamen, ni haver estat reproduïda en cap tipus d’imprès o publicació.
Les mides del paper seran de màxim DIN A-2 i mínim DIN A-3.
S’admeten totes les tècniques d’estampació: gravat calcogràfic, xilografia, litografia, serigrafia i gravat digital.
L’obra, sense signar, ha d’anar muntada sobre un suport rígid i protegida adequadament. En la part posterior del suport ha de figurar de forma llegible el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor.
L’obra s’ha d’enviar, en paquet senzill (SOBRE NÚM. 1), sense marc, vidre ni passepartout, com a IMPRESOS i sense indicar el valor comercial. Dins el mateix paquet s’ha d’incloure un sobre tancat (SOBRE NÚM. 2) identificat amb pseudònim a l’exterior. El sobre ha d’incloure un full amb el mateix pseudònim, el títol de l’obra i la tècnica emprada, les dades personals del/la autor/a i un currículum breu –màxim dos fulls-.
El paquet i el sobre s’han de fer arribar a INSTITUT RAMON MUNTANER – RECERCAT . Mas de la Coixa.
Rotonda Eix de l’Ebre, N-420, s/n. 43770 MÓRA LA NOVA. Tel. 977.401757. Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15h.
El transport de l’obra serà per compte i risc dels/les autors/es. De les obres remeses se n’acusarà recepció.
La recepció de les obres serà del 15 de setembre al 3 d’octubre de 2011. El termini de recepció quedarà tancat el dia 3 d’octubre, a les 15h.
JURAT
El jurat estarà integrat per: dos representants del patronat de l’IRM, dos representants de la Fundació Privada Mútua Catalana, la Sra. Elena Espuny, tècnica de projectes de l’IRM, dos especialistes en la matèria, a determinar, i la directora de l’IRM, que actuarà com a secretària del jurat amb vot.