eHumanista/IVITRA. Literature, Language and Culture of the Crown of Aragon/ Literatura, Llengua i Cultura de la Corona d’Aragó, 4 (2013) [ISSN 1540 5877, University of California at Santa Barbara, USA].

Hi podeu accedir directament en aquesta adreça:

http://www.ehumanista.ucsb.edu/eHumanista%20IVITRA/Volume%204/index.shtml