Els contingents de professorat concedits als centres escolars ribagorçans per part del govern d’Aragó, han despertat preocupació entre ajuntaments, Amypas i consells escolars, especialment en les escoles de l’Alta Ribargorça, que perdran 4,5 docents; el CRA Baixa Ribargorça, on seran 3 docents menys; i l’escola de Benavarri, que redueix el contingent en 2,5.

Escola d’Areny de Noguera nov-2019
Escola de Montanui nov-2019
Escola de Benavarri nov-2019

La zona de Benavarri veuria reduïda la seva plantilla en 2,5 docents, la qual cosa suposa una retallada d’un 18% d’atenció directa a l’alumnat.

boletin oficial d’Aragó. Plantilles pel cos de mestres el curs 2024-25

El grup del PSOE a la Comarca de Ribargorça va presentar en el Consell Comarcal una moció sobre la contractació de personal per al pròxim curs en els col·legis i Centres Rurals Agrupats (CRA) del territori, demanant “com a mínim mantenir el personal i les hores de l’últim curs”.

Sol·liciten que la Comarca mostri “el seu compromís amb l’escola pública i amb la igualtat d’accés de tots els centres d’aragó”, rebutjant “les retallades proposades pel departament d’Educació”. Detallen que la proposta suposaria perdre 2,5 professors a l’escola de Benavarri, 0,25 a l’escola de Montanui, 0,2 en el col·legi d’Areny de Noguera, 3 en el CRA Baixa Ribagorça, 4,5 en les escoles de l’Alta Ribagorça i 1,25 en el CEIP Joaquín Costa.

Famílies i professors es van concentrar a Sabiñánigo contra les retallades educatives.
fotos agafades de https://jacetaniaexpress.com/

COMUNICADO CONJUNTO DE LAS FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE HUESCA

Desde las Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Pública de las distintas Comarcas de la provincia de Huesca, queremos hacer una denuncia pública referente a la programación de cupos para el curso 24/25.

Los recortes de las horas lectivas a la plantilla de profesores en general (una hora por profesor), y la reducción de jornada de los mayores de 55 (dos horas por profesor) y 60 años (cuatro horas por profesor) en particular, abarca muchas horas que Educación no tiene intención de cubrir con nuevo personal docente en los distintos centros educativos. A esto hay que añadir que los cupos de profesorado han sufrido un recorte drástico, situándose en varios casos por debajo de la plantilla jurídica. Esto último supone supresiones de plazas de personal definitivo, que de facto imposibilitan la organización de los centros e impartir todas las áreas, especialmente en la escuela rural.

Esto, a efectos prácticos, va a suponer la pérdida de programas y actividades educativas, como atención a la diversidad, desdobles, elaboración de materiales, convivencia, labores de biblioteca, etc., que afectará a todos los colegios en mayor o menor medida, mermando la calidad educativa de nuestros centros. Resulta, como poco, asombroso, que se reconozca la necesidad de descargar el horario lectivo de los docentes para poder preparar actividades complementarias que atienden a la diversidad y a la mejora de la atención y el aprendizaje, si luego no se van a poder llevar a cabo con nuestros hijos e hijas, porque no hay suficientes profesores que puedan implementarlo en las aulas.

Si se eliminan los apoyos que permiten individualizar la enseñanza y garantizar una educación inclusiva, de calidad y flexible, son nuestros hijos e hijas quienes están perdiendo un derecho que debe estar garantizado según la Ley, y es la escuela pública, la de todos, la que pierde lo que tanto esfuerzo ha costado conseguir.

Por eso reclamamos que se reviertan estos recortes y que se garantice el personal necesario para cumplir con todo lo que se viene haciendo hasta ahora. ¡En la escuela pública se invierte, no se recorta!

Tres escoles rurals d’Aragó recuperen la seva existència legal: Montanui, Areny de Noguera i Benavarri

Tres localitats rurals de la Ribagorça aragonesa, Montanui, Areny de Noguera i Benavarri, van recuperar ara fa quatre anys (curs 2019-20) l'”existència legal” de les seves escoles en dissoldre’s el CRA, el Col·legi Rural Agrupat “Ribagorça Oriental”, del qual administrativament només eren “aules” d’una única i imaginària gran escola gestionada amb un enorme esforç per part del seu claustre i el seu equip directiu, a causa de la seva dispersió geogràfica i a les diferències del seu alumnat, de les seves comunitats i de les seves localitats.

A més, amb aquesta reorganització, l’escola de Benavarri s’ha ampliat com a Centre Públic Integrat en el medi rural i s’impartirà infantil des de tres anys, primària i no sols es mantindrà l’ESO fins a 2n, sinó que s’anirà ampliant fins a 4t, amb un projecte propi i un funcionament adaptat a la seva realitat i a les seves necessitats el que pot afavorir el manteniment de població en la localitat i en la zona.

Mentrestant, les escoles de Montanui i Areny de Noguera són escoles rurals incompletes acollint a l’alumnat des de dos anys.

Són escoles tangibles que poden tenir els seus projectes educatius propis i les seves programacions adaptades a la seva realitat i a les seves necessitats, coordinar-se entre si o amb altres escoles en les propostes i iniciatives comunes, en els recursos, en la gestió dels seus serveis… amb una major autonomia, de manera global i sense tenir l’obligació de funcionar artificialment com un únic centre imitant als grans centres de ciutat amb els problemes i dificultats que aquesta estructura dels CRAs imposa en el medi rural.

Ara són escoles que no han de suportar barbaritats com la de sentir que les seves més de seixanta quilòmetres de carreteres de muntanya plenes de corbes són el mateix que un passadís d’una escola gran; que se’ls “recomani” que tot l’alumnat dispers de totes les aules estigui fent la mateixa activitat el mateix dia i a la mateixa hora d’acord amb la seva edat; o que els equips didàctics hagin de treballar separant cursos; el que no s’ajusta a la realitat ni a les necessitats de les petites escoles incompletes del medi rural.

INFORMACIO AGAFADA DE: escuelarural.net

 AULA DE DOS ANYS A ARENY DE NOGUERA I MONTANUI

L’any 2000 van ser les primeres escoles del medi rural aragonès que van implantar les aules de 2 anys en les seves respectives localitats.

A l’escola d’Areny de Noguera, el curs 2019-20, hi havia 11 nens: cinc tenien dos anys, dos en tenien cinc, i la resta eren de primària. Dos mestres i una tècnica d’infantil formaven part de la plantilla d’aquest col·legi, a més dels mestres especialistes en altres assignatures que comparteixen amb col·legis pròxims.

Pel que respecta a l’oferta educativa de Montanui, el curs 19-20 hi havia 15 alumnes (13 de primària i dues d’infantil), amb tres mestres i un tècnic d’infantil.