El 112 és, molts cops, l’única finestra oberta.

La resposta de l’Ajuntament de Tremp a les peticions dels veïns de la Terreta que demanen millores en els camins i pistes sol ser aquesta:

“La gran quantitat de camins i pistes de titularitat municipal i el reduït pressupost fan del tot impossible tenir en les condicions mínimes aquell que no accedeixen a nuclis de població”
“L’Ajuntament no pot assumir directament les despeses que ens demaneu (arranjament de camins) fruit de la vostra decisió o de la que qualsevol persona que pren una decisió similar”

I el protocol que segueix l’alcaldessa és:

“Comunicaré al servei de Policia Local i de Protecció civil la vostra situació perquè us informin en casos de situacions d’avís d’emergències que us puguin afectar i recordeu que en cas d’emergència el número de telèfon és el 112
Atentament
Maria Pilar Cases Lopetegui
Alcadessa.

Per tant l’única porta que queda oberta, segons el consistori, és el 112.

Prova pilot d’enviament d’alertes mòbils a l’Alt Pirineu de la Direcció General de Protecció Civil

Avui dia 28 de febrer, a les 11 del matí, s’han enviat les alertes a mòbils situats a l’Alt Pirineu i Aran. És el primer cop que es fa una prova d’aquest tipus al Principat.

Veïns de la Torre de Tamurcia, d’Espluga de Serra i d’Aulàs, afirmen NdT que a la Terreta NO HAN ARRIBAT les alertes.

El subdirector general de Programes en Protecció Civil, Sergio Delgado, ha informat que hi ha hagut problemes tècnics quan l’avís s’ha fet simultàniament a tot el territori lleidatà i que, en canvi, que ha funcionat quan l’alerta s’ha enviat per comarques.

 La prova pilot d’enviament d’alertes, que empra la tecnologia ES-Alert, permet a les autoritats de Protecció Civil enviar missatges d’alerta generalitzats i immediats als dispositius mòbils que estiguin localitzats en una àrea afectada per una emergència o catàstrofe.