IMG_0986 RET PETEl dissabte  22 de Febrer 2014 es va constituir l’associació pel patrimoni de la Terreta. Van participar en aquesta primera reunió  18 persones representant la majoria dels pobles.

TOTS SAPEIRA PET

Acta de la reunió

– Es van explicar les raons i els objectius per a la creació d’aquesta associació.
Raons:
Recollir les inquietuds d’alguns veïns de la Vall, en vers el patrimoni històric , cultural i natural de la  la vall de la Terreta

Objectius:
Conservar , defendre i fer-ne difusió quan es considerés necessari.

Idees i comentaris que es van anar proposant:

– La importància de la recuperació i revitalització del patrimoni començant primer pels propis habitants de la  vall i després per tots aquells que s’hi sentin implicats.

– La importància de que associació es mantingui independent i lliure en vers els temes polítics de la vall.

– La quantitat important de patrimoni que te la vall per documentar i tot el que es considera patrimoni: edificis històrics, camins antics i senders, el patrimoni paisatgístic, fauna i flora, costums i llegendes,
etnografia.

– Fer diferents grups entre els socis per anar aportant documentació de tots aquests temes.

– La creació d’una adreça de Facebook per mantenir-nos en contacte i penjar-hi la informació .

– La col·laboració amb les altres associacions de la Vall .

– S’ha creat una primera Junta Directiva que encarregarà de posar en marxa l’associació

Natividad Estebanez i Ortega. Presidenta (Els Masos)
Eugènia Ramada i Torner. Secretaria. (Aulàs)
Montserrat Bustos i Chamorro . Tresorera. (Espluga de Serra)
Palmira Pascual i Frances. Vocal. (Castellet).
Marc Candela i Callado. Vocal (Sapeira)

– S’ha establert una quota anual de 15 eur. pels socis.

Possibles activitats que es podrien portar a terme des de l’associació:
L’organització de:
Les properes Caminades dels Mocadors i d’altres sortides i/o caminades culturals per a la vall.  Convidar professionals que ens puguin assessorar en el temes de datació i recollida de dades històriques i
culturals.
Participació en els diferents actes culturals es duguin a terme per a donar a conèixer el nostre patrimoni.

Organització d’actes culturals en referència al patrimoni.

Primers temes a tocar : el castell i l’esglèsia d’Orrit, La Vilavella del Castellet, la recuperació dels principals
camis antics i senders, informació de les fonts de la vall ,recollida de dades d’interès.

– Tenir en conte tots els nuclis que composen la vall de la terreta : Tercuy, Espills Escarlà, Castissent….

– Un cop l’associació estigui formalment inscrita en el registre d’associacions , donar-ho a coneixer a les  diferents institucions: Ajuntament i Consell Comarcal.

– Assenyalar com a important la difusió de la Caminada dels Mocadors que pot ser un bon punt de patida per a  l’associació i la seva difusió.

S’ha creat un grup de Facebook.

logo Som Terreta