L’Ajuntament de Tremp ha signat un acord de custòdia amb l’Estació Biològica del Pallars Jussà per portar a terme accions de conservació i divulgació d’espais naturals de la Terreta. L’acord preveu compatibilitzar l’ús del territori i l’explotació de les finques amb la conservació dels elements naturals i paisatgístics. Els espais inclosos en l’acord formen part de l’Espai d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000 de la Vall alta de Serradell – Terreta – Sant Gervàs. Fa més de 10 anys que l’Ajuntament de Tremp treballa perquè els recursos naturals de la Terreta siguin un estímul per al desenvolupament econòmic de la zona. Per això, s’ha creat una xarxa de senders de més de 100 km, s’han instal·lat miradors i àrees de pícnic, i s’ha creat un canyet per a l’alimentació de carronyaires i un aguait per a fotògrafs i naturalistes.