Histories, relats de sortides , propostes d’excursions, … que fan referència únicament i exclusiva a Catalunya i/o als territoris de parla catalana.
Aquesta és la declaració d’intencions de  http://coneixercatalunya.blogspot.com/ , blog creat per Antonio Mora antoniomora.verges@blogger.com l’any 2007.

Al febrer de 2017 va publicar:

 “IN MEMORIAM DE L’ERMITA DELS SANTS GERVÀS I PROTÀS DE LA TORRE DE TAMÚRCIA. TREMP. PALLARS JUSSÀ. LLEIDA. CATALUNYA”

El poble de la Torre de Tamúrcia pertany a l’antic terme d’Espluga de Serra, agregat el 1970 al terme municipal de Tremp. Antigament, el 19 de juny se celebrava l’aplec de sant Girvàs, amb un romiatge des dels pobles de la Terreta fins a l’ermita de sant Gervàs i sant Protàs , dels segles XVII – XIX , que es troba enlairada en els vessants meridionals de la Serra de sant Gervàs. Aquest aplec esdevenia l’autèntica Festa Major de la Terreta.

La concentració/integració/ ‘manu militari’ a les darreries de la dictadura franquista al terme de Tremp, suposava de facto, la pèrdua irremissible de la petita història de TOTS AQUESTS POBLES , més enllà dels discursos de la ‘racionalització administrativa’, en les fusions/concentracions/integracions SEMPRE, SEMPRE, hi ha voluntat política d’anorrear les voluntats ‘particulars’ que a criteri dels centralistes van contra la UNIDAD DE DESTINO EN LO UNIVERSAL, que llevat d’ells ningú ha entès mai que vol dir.

Patrimoni Gencat ens diu ; edifici d’una sola nau, de petites dimensions, pintada de blanc. La façana principal té accés a través d’una porta d’arc de mig punt amb brancals de pedra, sobre de la qual s’identifica un òcul circular i una finestra sota teulada. Em el flanc occidental són visibles antigues obertures i el cos rectangular d’una capella lateral. El seu interior conserva pintures murals.