El proper 20 de novembre, dissabte, a les 16:30 a la Casa dels Voltors de La Torre de Tamúrcia es farà la propera reunió de l’associació Cultural de la Terreta .
Quin és el futur de LA TERRETA?
1. AJUNTAMENT DE LA TERRETA, AJUNTAMENT 948 DE CATALUNYA
2.EMD DE L’AJUNTAMENT DE TREMP
3.EMD DE L’AJUNTAMENT DEL PONT DE SUERT

l’acta de la reunió anterior:
Acta de la reunió de l´Associació Cultural de la Terreta del dia 16 d’octubre de 2010
Assistents: Carlos Pascual (president), Enrique Barrull (secretari), JesúsPorte (tresorer), Pere Nogués (vice-president), Thierry de Castellet,Eugenia, Kikay y Maaike de Aulás, Montse y Pili de Espluga de Serra, Myiam dels Masos, Carles Barrull.
ORDRE DEL DIA:
1.Municipi Descentralitzat o Segregació
2.Balances Fiscals de la Terreta
3.La primera Fira de la Terreta
4.Organització interna.
Primer el president va informar que no s’ha rebut cap resposta de la Conselleria de Governació sobre la petició de segregació de l’Ajuntament de Tremp. Fa poc que ell va parlar amb en Josep Ardanuy, Delegat de la Conselleria a l’Alt Pirineu i l’Aran que li va confirmar que encara no s’havia enviat cap resposta. Eugenia llegeix un resum sobre qué és una Entitat Municipal Descentralitzada (E.M.D.) i les conseqüències i funcions que tindria per a la Terreta de fer-se una E.M.D.2.El president ha rebut los dades fiscals de l’Ajuntament de Tremp, que sols reflexen dues xifres: els ingressos ordinaris i les despeses ordinàries.Això vol dir que encara falten els ingressos extra-ordinaris que poden ser subvencions de qualsevol tipus, ingressos dels cotos, etc. Aquestes són dades que no ens van passar. Els ingressos ordinaris pugen a 113.000€ i les despeses a 116.000 €3.S’ha decidit organitzar la primera Fira de la Terreta als Masos,coincidint amb les festes d’aquest poble el proper 1 de maig. Posibles propostes per aquesta fira: Venda de productes del país; plantes aromàtiques i medicinals del Banc de llavors de la Terreta, Artesania, Altres productes, etc. 4.El tema de la segregació o E.M.D és d’una gran importància per al nostre territori i els seus habitants. És per això que es vol difondre la informació del que es va parlar a les reunions amb una carta redactada per Eugenia de Aulás i Pere de Torogó per a informar al màxim nombre de gent i que hi hagi el màxim d’assistència a la propera reunió. Aquesta carta ha d’arribar a tots els pobles habitats de la Terreta, a les associacions de veïns i, si és possible per correu electrònic. La propera reunió serà el dia 20 de novembre de 2010 a la Torre de Tamúrcia a les 16:30.
També es va plantejar l’opció de poder ser una E.M.D. del Pont de Suert,un municipi en el que els habitants de la Terreta serien el 10%.