El suplement dominical del diari Segre del diumenge 14 de març de 1999 va publicar un ampli reportatge sobre la Terreta.