El bus entre Les (Val d’Aran) i Lleida pararà al municipi d’Areny de Noguera (Ribagorça) a partir del proper dilluns 15 de juny. D’aquesta manera, la Generalitat resol una reiterada petició del Consell Comarcal del Pallars Jussà i dels municipis afectats de la Terreta. Aquesta zona correspon a una part del terme municipal de Tremp que es troba situada al límit territorial entre Catalunya i Aragó.

La línia Les-Lleida, que gestiona Alsina Graells, és competència de la Generalitat però, fins ara, aquesta administració no tenia autorització per efectuar una parada en territori sota administració aragonesa i, per tant, el bus no es podia aturar a Areny de Noguera. Amb la conformitat del govern d’Aragó, ara s’incorpora aquesta parada a la línia.

Actualment, els usuaris de la zona de la Terreta disposen d’una parada al municipi d’Areny de Noguera, que es troba en territori de l’Aragó, del serveis de viatgers que circulen per l’N-230 per on discorren els serveis entre Vielha i Lleida, que gestiona Alsina Graells però que és competència de l’Administració Estatal.

Paral·lelament, per la mateixa carretera N-230 hi discorren els serveis entre Les i Lleida, també d’Alsina Graells però de competència de la Generalitat, la qual no tenia autorització, fins ara, per fer parades fora del territori de Catalunya i, per tant, no podia realitzar la parada al municipi d’Areny de Noguera. 

Això va motivar la petició reiterada del Consell Comarcal del Pallars Jussà i dels municipis afectats per tal que el servei de competència de la Generalitat fes aquesta parada, que també havia estat sol·licitada pel municipi d’Areny de Noguera. En aquesta nova parada, els usuaris de la zona de la Terreta podran fer ús dels abonaments T10/120 existents en la línia amb una important bonificació sobre el preu dels bitllets senzills.

El bus entre Les, a la Val d’Aran, i Lleida pararà al municipi d’Areny de Noguera, a la Ribagorça sota administració aragonesa, a partir del poper dilluns 15 de juny. D’aquesta manera, la Generalitat i el govern aragonès resolen una reiterada petició dels veïns de la Terreta, dels ajuntaments de Tremp i Areny i del Consell Comarcal del Pallars Jussà. La zona de la Terreta forma part del municipi de Tremp però es troba a la vessant de la Noguera Ribagorçana, al límit territorial entre Catalunya i l’Aragó.

La línia Les-Lleida, que gestiona Alsina Graells, és competència de la Generalitat però, fins ara, aquesta administració no tenia autorització per efectuar una parada en territori sota administració aragonesa i, per tant, el bus no es podia aturar a Areny de Noguera, que és la població gran més propera a la Terreta. Amb la conformitat del govern d’Aragó, ara s’incorpora aquesta parada a la línia.

Actualment, els usuaris de la zona de la Terreta disposen d’una parada en aquest municipi aragonès on sí que s’hi aturen els serveis de viatgers que circulen per l’N-230 entre Vielha i Lleida. Aquesta línia també la gestiona Alsina Graells però, en aquest cas, és competència de l’administració estatal. La línia entre Les i Lleida, en canvi, és competència de la Generalitat i per això fins ara no es podia aturar a Areny. Els usuaris de la zona de la Terreta podran fer ús en aquesta parada dels abonaments T10/120 existents en la línia, amb una important bonificació sobre el preu dels bitllets senzills.

El bus entre Les (Val d’Aran) i Lleida pararà al municipi d’Areny de Noguera (Ribagorça) a partir de dilluns 15 de juny. D’aquesta manera, la Generalitat resol una reiterada petició del Consell Comarcal del Pallars Jussà i dels municipis afectats de la Terreta.

La zona de la Terreta correspon a una part del terme municipal de Tremp que es troba situada al límit territorial entre Catalunya i Aragó. La línia Les-Lleida, que gestiona Alsina Graells, és competència de la Generalitat però, fins ara, aquesta administració no tenia autorització per efectuar una parada en territori sota administració aragonesa i, per tant, el bus no es podia aturar a Areny de Noguera. Amb la conformitat del govern d’Aragó, ara s’incorpora aquesta parada a la línia.

Actualment, els usuaris de la zona de la Terreta disposen d’una parada al municipi d’Areny de Noguera, que es troba en territori de l’Aragó, del serveis de viatgers que circulen per l’N-230 per on discorren els serveis entre Vielha i Lleida, que gestiona Alsina Graells però que és competència de l’Administració Estatal.

Paral·lelament, per la mateixa carretera N-230 hi discorren els serveis entre Les i Lleida, també d’Alsina Graells però de competència de la Generalitat, la qual no tenia autorització, fins ara, per fer parades fora del territori de Catalunya i, per tant, no podia realitzar la parada al municipi d’Areny de Noguera.

Això va motivar la petició reiterada del Consell Comarcal del Pallars Jussà i dels municipis afectats per tal que el servei de competència de la Generalitat fes aquesta parada, que també havia estat sol·licitada pel municipi d’Areny de Noguera.

Amb la conformitat del govern d’Aragó, a partir de dilluns, s’incorpora la parada d’Areny de Noguera en els serveis Les-Lleida i, per tant, es resol aquesta situació oferint un millor servei a tot aquest territori.

Els usuaris de la zona de la Terreta en aquesta nova parada podran fer ús dels abonaments T10/120 existents en la línia amb una important bonificació sobre el preu dels bitllets senzills. ACN

El autobús entre Les, en el Valle de Aran, y Lleida parará en el municipio de Areny de Noguera, en la Ribagorza, a partir del próximo lunes 15 de junio.

De este modo, la Generalitat resuelve una reiterada petición del Consejo Comarcal del Pallars Jussà y de los municipios afectados de la Terreta. Esta zona corresponde a una parte del término municipal de Tremp que se encuentra situada en el límite territorial entre Cataluña y Aragón.

La línea de autobús en cuestión la gestiona Alsina Graells pero es competencia de la Generalitat.

Hasta ahora, la administración catalana no estaba autorizada para hacer una parada en territorio bajo administración aragonesa, por lo que el vehículo no se podía detener en Areny. Con la conformidad del gobierno de Aragón, ahora se incorpora esta parada a la línea.

L’autobús entre Les, a la Val d’Aran, i Lleida pararà al municipi d’Areny de Noguera, a la Ribagorça. Serà a partir del proper dilluns 15 de juny.

D’aquesta manera, la Generalitat resol una reiterada petició del Consell Comarcal del Pallars Jussà i dels municipis afectats de la Terreta. Aquesta zona correspon a una part del terme municipal de Tremp que es troba situada al límit territorial entre Catalunya i Aragó.

La línia d’autobús en qüestió la gestiona Alsina Graells però és competència de la Generalitat. Fins ara, l’administració catalana no estava autoritzada per fer una parada en territori sota administració aragonesa, de manera que el vehicle no es podia aturar a Areny de Noguera. Amb la conformitat del govern d’Aragó, ara s’incorpora aquesta parada a la línia.