Un informe de l’Associació Electrotècnica Espanyola per al consell del Pallars Jussà afirma que el projecte de la línia elèctrica de molt alta tensió (MAT) entre Aragó i Lleida amaga la intenció de Red Eléctrica de España de ressuscitar la connexió elèctrica amb França a través del Pirineu central per Lleida. Aquesta és l’explicació que l’entitat (AEE) troba al que considera un projecte desproporcionat per a finalitats locals, en al·lusió a la MAT entre Arnero i Isona. Aquest projecte està actualment aturat després que el Govern obligués REE a revisar les seues prioritats tenint en compte la crisi, que, a més, ha reduït la demanda a nivells del 2005. L’informe assenyala que la línia d’Arnero a Isona (que substitueix la de Montsó-Salàs sense que s’hagi inclòs en una planificació del sistema de transport d’alta tensió, segons afegeix l’estudi) està projectada amb una “extraordinària capacitat” que permetria l’evacuació d’una potència equivalent a dos centrals nuclears. Això serviria, segueix l’estudi, perquè REE pogués recuperar l’intent de connectar França i Espanya per la línia Aragó Cazaril, que va ser finalment descartada el 2004. El projecte d’aquesta línia (de
400 kV) i la potenciació d’altres línies que ja hi ha li donarien capacitat per evacuar 8.000 megawatts des de la subestació d’Isona, que passaria a ser un dels nusos elèctrics més importants de Catalunya. L’informe considera que no hi ha cap necessitat de construir la MAT del Pallars i recomana allunyar les actuals línies elèctriques dels nuclis habitats del Jussà, ja molt castigat pel pas d’aquestes connexions, almenys a una distància de 500 metres a través de variants.
Publicat pel diari “Segre”, dimarts 6 d’agost de 2013