Les restriccions a les que ha sotmès a la població la Còvid, ha accelerat canvis que fa temps que s’anunciaven.

l’Any 2015 la Generalitat va publicar “Pla de foment del turisme de natura als espais naturals protegits de Catalunya”, diagnosi i pla d’acció.

Aquest és l’instrument que defineix l’estratègia per impulsar l’ecoturisme a Catalunya, amb èmfasi en els espais naturals protegits del país. La seva visió és posicionar Catalunya com a referent en matèria de turisme de natura a la regió mediterrània en l’horitzó 2020, a partir de la valorització i conservació dels seus recursos naturals, culturals i paisatgístics i la contribució al desenvolupament local del territori.
Per turisme de natura (entès com a ecoturisme) identifiquem aquella modalitat turística en què la motivació principal de l’usuari és gaudir activament, observar i conèixer la natura i les expressions culturals associades, d’una manera respectuosa amb l’entorn i les poblacions locals . Es practica sobretot en espais naturals protegits (ENP) pel patrimoni que atresoren i els equipaments que disposen, i és considerada la modalitat experiencial que millor compatibilitza el gaudi amb els objectius i valors promoguts pels propis ENP.

La formació de Guies, que donin servei a visitants, és una eina imprescindible per aconseguir assessorament, regular les visites i evitar massificacions.

Video emés pel TN cap de setmana de tv3 el 9 de gener de 2021

El sector reclama que els educadors ambientals i interpretadors de la natura tinguin la formació adequada. Això evitarà l’intrusisme i afavorirà nous jaciments d’ocupació que permetran fixar gent al territori.

excursionsnatcure.com ha obert portes aquest any. És la primera empresa d’activitats ambientals establerta a la Terreta, en concret als Massos de Tamurcia.

“Vine amb nosaltres a descobrir increïbles paratges naturals amagats a la vista de qualsevol i a passar una bona estona aprenent sobre plantes, arbres i les seves propietats medicinals”.

La Nati i el Cian gestionen excursionsnatcure.com

Aitor Jurado: “Em vaig fer guia de natura per poder viure a la Ribagorça”

Per què vas decidir fer-te guia del medi natural? El motiu principal va ser el de poder-me quedar a viure a la Ribagorça. El mercat laboral per als joves aquí és força complicat, l’oferta és molt limitada, i t’has de dedicar a la ramaderia o bé al sector turístic i de serveis. Els esports d’aventura sempre m’han apassionat i vaig optar per apostar-hi professionalment.

llegir aquí entrevista sencera.

COM ACCEDIR A AQUESTS ESTUDIS?

L’ensenyament reglat ha introduït un grau superior d’educació i control ambiental que capaciten per sensibilitzar i educar la població (amb actituds que contribueixin a conservar i millorar el medi, informant sobre els valors i els diversos problemes ambientals, capacitant per a una correcta presa de decisions i dissenyant activitats per a la difusió i ús, sota principis de sostenibilitat) i fer accions de gestió ambiental per controlar i protegir el medi d’acord amb la normativa d’aplicació .

ON ES POT ESTUDIAR EL GRAU?

La durada d’aquest grau és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i
383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

BAIXAR DOCUMENT INFORMATIU AQUÍ

MANIFEST PER UN TURISME SOSTENIBLE

Una serie d’entitats i persones van posar en marxa al setembre del 20 el manifest “Per un nou model de turisme al servei del país”.

Es tracta d’impulsar un turisme conscient, que tingui un impacte global positiu sobre les destinacions.

EL TURISME RURAL, EL QUE MENYS NOTA LA CAIGUDA DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA A CAUSA DE LA PANDÈMIA.

Un estudi de l’Escola de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB constata que amb la pandèmia va augmentar la demanda d’allotjament turístic menys massificat i més proper a la natura. La demanda interna de turisme rural a Catalunya va créixer un 23% en relació a l’estiu de 2019, i va compensar, en bona part, la gran caiguda del turisme internacional.