Ha fet arribar al Ministeri de Medi Ambient un informe desfavorable a l’Estudi d’Impacte Ambiental del projecte, determinant que és incompatible amb la preservació dels valors naturals de l’entorn. El Departament està treballant en la proposta per declarar el Parc natural del Montsec abans de 2017.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General de Polítiques Ambientals, ha tramès al Ministeri de Medi Ambient un informe desfavorable sobre el projecte de construcció d’una nova presa a Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà), per arribar al nivell màxim d’aigua a la cua de l’embassament de Canelles, al riu Noguera Ribagorçana, promogut per Endesa Generación.  El Departament determina que el projecte no és compatible amb la preservació dels valors naturals de l’entorn.

 En concret, considera que les actuacions objecte de l’estudi d’impacte ambiental presentat són incompatibles amb les mesures de conservació de la Xarxa Natura 2000 (XN2000), que preveuen evitar el deteriorament dels habitats naturals i de les espècies, especialment les considerades prioritàries. Cal assenyalar que, en aquesta àrea, la presència de la llúdriga (Lutra lutra) va motivar l’any 1987 la declaració d’una Reserva Natural Parcial per a la protecció d’espècies en perill de desaparició a Catalunya que va possibilitar-ne la recolonització en alguns trams. També es tracta d’un espai inclòs en el Pla de Recuperació del trencalòs (Gypaetus barbatus) al nostre país.

 El tram afectat forma part del Pla d’Espais d’Interès Natural, inclòs a la XN2000, considerat tant un Lloc d’Interès Comunitari (LIC) com una Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).

 L’informe considera que la construcció d’una presa en un lloc lliure d’infraestructures com aquest i la inundació amb una làmina d’aigua permanent aigües amunt de la presa de Sant Esteve suposaria un canvi en les comunitats vegetals i en els hàbitats presents actualment. El bosc de ribera, que queda inundat en períodes curts, no resistiria llargs períodes d’inundació i acabaria desapareixent. En definitiva, les conseqüències derivades de l’execució del projecte suposarien impactes greus i irreversibles sobre la flora, la fauna, la hidrologia i el paisatge i, per tant, sobre tot l’ecosistema propi d’un tram de riu de mitja muntanya, actualment en bon estat de conservació.

 Precisament aquesta bona conservació afavoreix en bona part el turisme a la zona. Un quilòmetre aigües avall de la presa projectada, de 33 metres d’alçada, s’hi troba el Congost de Mont-rebei, un espai emblemàtic i singular entre Catalunya i l’Aragó, amb un elevat valor per al sector turístic, tant des del punt de vista paisatgístic com per la seva biodiversitat. Els visitants hi arriben atrets pels valors ambientals, que n’han motivat la protecció.

 Més enllà d’aquesta, el Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant per poder declarar un nou parc natural al Montsec abans de 2017. Considera que aquesta àrea presenta valors naturals qualificats, la protecció dels quals es farà amb l’objectiu d’aconseguir-ne la conservació d’una manera compatible amb l’aprofitament ordenat dels seus recursos i les seves activitats.