La Representació de la Comissió Europea a Barcelona van presentar el 20 de gener “Conviure amb el llop” el segon documental de la sèrie.

Mostra diferents projectes europeus que s’estan duent a terme a Catalunya.

Un segle després d’haver-se extingit dels boscos catalans, el llop ha reaparegut, i amb ell han tornat els problemes de convivència amb els ramaders que sovint veuen com els seu bestiar és atacat. “Conviure amb el llop” mostra el procés d’adaptació que estan fent els pagesos de les zones afectades i el seguiment que s’està fent d’aquesta espècie protegida.

En aquest documental donen testimoni Joan Farràs, Alain Guibert, Muriel Calbeoz i Josep Maria Colillas, ramaders de banda i banda dels Pirineus que han après aconvirue amb el llop; així com Natàlia Sastre, coordinadora del programa europeu LoupO a la UAB, Deborah Temple, responsable del projecte de gossos de guarda de la UAB, l’agent rural Gabriel Lampreave; i el responsable de depredadors de l’Oficina Francesa de Biodiversitat, Jean Nicolas.

Els gossos de guarda

Amb l’extinció del llop es va acabar també el costum de protegir els ramats. Ara que ha tornat a Catalunya cal recuperar la tradició dels gossos de guarda, un element clau per evitar els atacs del llop. El gos de protecció de ramat es considera el mètode més eficaç per protegir el ramat dels atacs per grans carnívors salvatges, per això el projecte El gos de protecció de ramats: el millor amic de la ramaderia cofinançat amb fons FEDER de la UE vol ajudar a formar nous gossos de guarda que puguin vetllar pels ramats i fomentar la convivència entre la ramaderia i el llop.  

El seguiment de llop

El llop dels Pirineus és part del patrimoni natural d’Espanya, França i Andorra. El projecte europeu LoupO és un pla transfronterer per a la monitorització i el seguiment, especialment genètic, de les poblacions de llop i ós per tal de protegir i millorar la biodiversitat als Pirineus francoespanyols i al Principat d’Andorra. En el documental coneixem l’agent rural Gabriel Lampreave que fa el seguiment dels llops que arriben a Catalunya. Fa molts anys que n’estudia el comportament i coneix millor com seguir-los el rastre.

LoupO, que compta amb un pressupost total de 1.250.109 €, està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), un programa europeu de cooperació territorial creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre els tres països.

El llop reapareix a Catalunya un segle després i, amb ell, arriben els primers conflictes. Com conviuen els ramaders amb aquest gran depredador que és també espècie protegida?