Son inaccessibles fins i tot pels vehicles més preparats. 
Les fotos son del  camí d’ús public que va des del barranc del Solà a l’Obac de Barreda