Crònica d’Antonio Franco penjada al facebook

Quan estaben a punt de donar les 5 al reloche del campanar, va saltar la noticia, la ” bomba del estiu “…i es que el termómetro, com si se haigues tornat lloco, va registrar ( 42’4° C ), que pa un lloc xic com el nostre está prou bé…Alguns pensarán que sí ” Serranet “…atres potse el ” Sánchez “…pero no, ho hem conseguit en Paciencia i aixó sí en molt i molt Sol…per aixó els tomates i els pebrots se fican rois….bé ya tenim el ” desempate “…ara a vere com acaba el debat al Govern del ” Sánchez “, que este an se veu que no é el cambi de hora….no saben si posar o no hivern..ya parllarem un atre rato a la fresca…Continuará. Salut pa totes i tots.!!!