MOR EL PERIODISTA RIGABORÇÀ RAFAEL BARDAJÍ

DESPRÉS D’UNA LLARGA MALALTIA. TENIA SEIXANTA-SIS ANYS. Rafael Bardají Pérez , nascut a...

Read More