EL TEMPS setmanari degà de política i cultura en català, publica, en el seu núm del mes de març, el treball de Esteve Valls, La llengua escapçada. En aquest estudi Valls analitza el grau de manteniment de les formes dialectals nord-occidentals a les quatre comarques de la Franja i les vuit comarques frontereres de Catalunya.

Esteve Valls, lingüista a la Universitat Internacional de Catalunya i autor de La llengua escapçada | UIC

Les conclusions d’aquest estudi són debastadores, entre altres coses, destaca que el 25,4 % dels preadolescents de la franja, que usen el català amb els pares, parlen castellà entre ells.

Aquest canvi de registre cada cop és més present. Els joves parlem entre ells en castellà. Joves que a casa fan servir com a llengua vehicular el català, la llengua de tota la vida, després, estre ells, xarren en castellà.

Aquest canvi també ha arribat a les comunicacions, cartells, convocatòries. D’un temps cap aquí, tot es fa en castellà.

En els últims anys tots els cartells de pobles catalanoparlants en fan en castellà

Segons l’autor, una de les causes és la insuficiència d’una política lingüística que Valls qualifica de “simbòlica i poc efectiva”, la qual no ha servit per dignificar el català ni per frenar un avanç castellanitzador que cada vegada sembla més inevitable.

Descarregueu el treball complert