Segons informa correus  per tots els pobles de la Terreta cal usar el codi postal 

22583

Alguns tenen associat el codi 22584 (Tercui, Torogó, Espills) però recomanen que s’utilitzi igualment el 22583 per tots.
 NO es pot utilitzar  el 25583, encara que el 25 sigui en codi de província de Lleida.