El número 13 de la revista “escoltes catalans” informa del projecte ” Mas de Barreda, espai integral de natura”.


Parla que els quatre agrupaments d’Escoltes Catalans que ens van instal.lar aquesta primavera al mas de Barreda es van dedicar a un “projecte d’Aprenentatge Servei al mas”, realitzant un treball de recollida d’andròmines i extracció de males herbes, la construcció de la font de Carbonera, la senyalització dels espais i la construcció de mòduls per fer una recollida selectiva de les deixalles. La apropera actuació serà la instal·lació d’un bloc de sanitaris.