L’assemblea de la MAT a Tremp del dia 3 de febrer al comarques del divendres dia 4