El Diari Oficial de la Generalitat Catalunya (DOGC) va publicar el passat 29 de maig  l’inici del procés d’informació pública del Catàleg del paisatge de l’Alt Pirineu i Aran, elaborat per l’Observatori del Paisatge de Catalunya, i que ja ha estat aprovat inicialment. El Catàleg és un instrument previst a la Llei del paisatge de Catalunya que serveix per inventariar i analitzar tots els valors paisatgístics de la zona i per proposar aquells objectius de qualitat paisatgística que la planificació territorial i la resta de polítiques sectorials hauran de prendre en consideració.

Destaquem d’aquest cataleg les oportunitats que es defineixen de la Terreta
-Aprofitar econòmicament el potencial dels valors naturals del paisatge per impulsar i consolidar el turisme esportiu i de natura (ruta de la vall dels Voltors, roureda d’Aulàs, casal dels Voltors a la Torre de Tamúrcia, itineraris a peu i en BTT, proximitat al congost de Mont-rebei).
– Mantenir i afavorir activitats del sector primari per potenciar la identitat amb el paisatge i, a la vegada, reconduir-ho vers l’aprofitametn turístic (agroturisme, senyalització de carrerades i de camins de carboneig, forns de calç i de pega…).
– Mantenir l’skyline tradicional dels nuclis, on els campanars són l ’element  que sobresur t  més,   tot   i   les seves modestes dimensions. Mantenir l’harmonia arquitectònica, forma, material i cromàtica que encara es conserva en els nuclis i masos.
Conservar un paisatge tranquil, de muntanya mediterrània i de cromatisme geològic de gran valor, fins ara poc conegut per les persones alienes al territori.