LA MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA ETNOGRAFIC és l’aparador  de produccions audiovisuals relacionades amb la recerca i el patrimoni etnològi. Combina filmacions amateurs antigues amb documentals i pel·lícules de ficció, totes sota el denominador comú de ser, d’una manera o altra, testimonis de formes de vida que es donen en la nostra societat. Alhora, la mostra també pretén il·lustrar com en les últimes dècades l’audiovisual ha penetrat en l’etnografia i vol posar de relleu com la recerca etnològica s’ha servit de l’audiovisual per documentar i explicar allò que ha investigat. Un any més la mostra s’atura a la Terreta formant part del cartell de la VII jornada cultural.

A la Torre de Tamurcia el 6 d’agost  es projectaran 5 ‘aquestes produccions .

Captura