NEIX NOTICIES DE LA TERRETA

Ens presentem com nova publicació digital.

Tots els blocs que fins ara hem anat publicant informació de la Terreta ens unim per crear un nou noticiari: noticiesdelaterreta.com. Aquesta publicació neix per donar difusió i veu a TOTS els habitants de la Clotada d’Areny, de la Noguerola i de la Terreta .Es a dir, volem donar veu als habitants i als pobles de la vall mitjana de la Noguera Ribagorçana, compresos entre les Serres de Sant Gervàs i el Montsech i entre la Serra del Cis i les de Gurp i Montllobar
Al llarg de les dècades dels 60-80 del passat segle,molts llogarets van ser abandonats en els processos migratoris que van portar seus habitants cap a les ciutats de Barcelona, Lleida Tarragona, Reus, Osca o Saragossa. Els diferents pobles van anar reduint  notablement la seva població i molts llogarets d´aquesta vall han estat abandonats.
El moviment neural, de nouvinguts, conegut popularment com a “Hippy”, iniciat fa trenta anys i augmentat en les dues darrers dècades ha afavorit l´associacionisme, la creació de locals socials a diferents localitats i la reapertura de l’escola d Espluga de Serra, que el primer curs ja hi van assistir més de 20 nens. Malauradament, aquests processos no  han pogut compensar la debilitat demogràfica d’aquesta que vall que és la zona més despoblada d’Espanya, amb una densitat de població de menys de 5 habitants/Km2 a uns índex similars al Desert de Sahara i l l’abandonament de les poblacions, amb  la baixa densitat demogràfica han creat un paissatge de silenci, desmemoria  i oblit
 El fet que el riu Noguera Ribagorçana sigui frontera entre Catalunya d’Aragó ha afavorit la divisió de la vall en dues administracions i separant-la en dues: per una banda La Terreta catalana i per l’altra  La clotada d’Areny aragonesa. Una separació política totalment irreal però malauradament cada cop més accentuada  que apropa la ribera aragonesa del Noguera Ribagorçana cap a les Valls de l’Êsera i l’Isàvena i ens fica amb la Comarca de la Ribagorça, en un mateix sac amb Grausi Benasc i per un altra, a la vessant catalana, que converteix la Terreta, que toca al Riu Noguera Ribagorçana, en part de “la comarca del Pallars Jussà” (Pallars de conca de Noguera Pallaresa).
Però per damunt d´aquestes divisions, la gent de la vall mitjana de la Noguera Ribagorçana ho compartim gairebé tot: institut, transports, botigues i festes i és amb aquesta intenció que neix “Notícies de La Terreta”, amb la voluntat d’apropar les dues riberes i de trencar aquestes dinàmiques, d’informar i donar veu als habitants d´un territori prepirinenc que sovint ha estat arraconat al més absolut silenci per la política, la premsa i la societat, tant a Catalunya com a ‘Aragó.
És per tot això quan nosaltres parlem de la Terreta ens estem referint indistintament a tota la conca del Noguera ribagorçana des de Sopeira fins el Pont de Montanyana
Aquesta és la nostra declaració d’intencions i aquest és l’esperit d’aquesta nova publicació.